Портфолио

Cayman Wine Boutique

Категория: Ел. Магазин

Онлайн магазин за продажба на вино и различен алкохол
Индивидуален административен панел.
Интеграция на софтуер VendHQ.
Интеграция на ситема за електронно разплащане First Atlantic Commerce.

Използвани технологии: 
Адаптивен (responsive) дизайн, както на публичните страници, така и на админ панела, видими на всяко едно устройство. 
PHP, HTML5, CSS3, SASS, jQUERY, Java Script