Портфолио

Cayman Wine Boutique

Категория: Ел. Магазин
Онлайн магазин за продажба на вино и различен алкохол
Индивидуален административен панел.
Интеграция на софтуер VendHQ.
Интеграция на ситема за електронно разплащане First Atlantic Commerce.

Използвани технологии:
Адаптивен (responsive) дизайн, както на публичните страници, така и на админ панела, видими на всяко едно устройство.
PHP, HTML5, CSS3, SASS, jQUERY, Java Script