Портфолио

Food Machines

Категория: Статични
Статичен сайт - каталог на завод, произвеждащ машини за хранително - вкусовата промишленост.

Адаптивен (responsive) дизайн, който позволява сайтът да работи на всякаво устройство - Компютър, Таблет, Умен телефон (smartphone)

Използвани технологии: HTML5, CSS3, SASS, jQUERY, Java Script