NikovaDent

Категория: Статични
Статичен сайт от една страница т.н. onepage - каталог на стоматологичен кабинет.

Адаптивен (responsive) дизайн, който позволява сайтът да работи на всякаво устройство - Компютър, Таблет, Умен телефон (smartphone)

Използвани технологии: HTML5, CSS3, SASS, jQUERY, Java Script