Портфолио

OnlineSchool

Категория: Софтуер
Онлайн училище

Адаптивен (responsivе) дизайн, както на публичните страници, така и на админ панела.

Всеки проект е изпълнен по индивидуални задания !

Използвани технологии: PHP, HTML5, CSS3, SASS, jQUERY, Java Script