Тurkmed

Категория: Статични
Статичен сайт - фирма за свързване на хора към здравни звена поради здравни проблеми.

Адаптивен (responsive) дизайн, който позволява сайтът да работи на всякаво устройство - Компютър, Таблет, Умен телефон (smartphone)

Всеки проект е изпълнен по индивидуални задания !

Използвани технологии: HTML5, CSS3, SASS, jQUERY, Java Script