Имате ли нужда от къстъм уебсайт? Разберете предимствата на авторското програмиране.

персонализиран софтуер от iws

Ако искате да изведете бизнеса си на следващо ниво, трябва да прецените, дали вашата компания решава ефикасно проблемите и постига максимална ефективност в операционните процеси. 

Често компаниите избират разработка на софтуер по поръчка, когато се сблъскат с проблеми свързани с продуктивността. Това е така защото в повечето случаи нито един готов продукт, който е на пазара, не решава проблемите, които са строго специфични и строго индивидуални за всеки един бизнес. 

Истината е, че съществуват доста различни алтернативи за създаването на бизнес уеб сайт, но авторкси програминаият сайт е  най-сигурният начин да решите Вашите бизнес проблеми в онлайн пространството.

ЗАЩО ИНДИВИДУАЛНИЯТ ПРОЕКТ И ПРОГРАМИРАНЕ БИХА БИЛИ ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР ЗА ВАС

Много компании се сблъскват с проблеми, когато се опитват да приведат съществуващ софтуер в съответствие с техните бизнес процеси. Обикновено внедрените продукти са предизвикателни за интегриране и могат да помогнат за облекчаване на проблема, но не го решават напълно. Инвестицията в проектиране и разработка на авторски софтуер, може да ви спести много време и пари в дългосрочен план. 

Често е предизвикателно и нереалистично да се намери съществуващ продукт, който да отговаря на абсолютно всички Ваши изисквания. Ако сте отговорили с “ДА“ на някой от тези въпроси, проектиране и разработка на индивидуален софтуер  е най-подходящото решение за Вас:

  • Бизнесът има ли нужда от уникални функции?
  • Има ли нужда бизнесът от ново конкурентно предимство?
  • Чувства ли се технологията ни остаряла или трудна за използване?
  • Може ли бизнесът да оптимизира процесите с помощта на нови технологии?
  • Нов софтуер и технологиите, използвани в него биха ли улеснили потребителите и клиентите на бизнеса?

ПРЕДИМСТВАТА ОТ ТОВА ДА ИМАТЕ ПЕРСОНАЛИЗИРАН СОФТУЕР

Въпреки, че персонализираното софтуерно решение ще изисква по-големи първоначални инвестиции, ползите винаги си струват. Правилният софтуер ще Ви помогне да достинете желаните бизнес резултати.

ПОДГОТОВЕН ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Когато Вашата компания инвестира в проектиране и разработка на софтуер по избор, са взети под внимание специфичните Ви нужди и проблемите, които искате да бъдат решени. Крайният продукт се фокусира върху това, което наистина искате да постигнете. Ще имате възможност да изградите идеалният софтуерен продукт не само за вашата компания, но и за крайните потребители - вашите ценни клиенти. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Отличете се в препълнения пазар. Персонализираният софтуер дава на Вашата компания начин да бъдете иновативни и да изпреварите конкурентите си. Компаниите могат да използват технологията по различни начини, за да спечелят конкурентно предимство, повишавайки общата ефективност или създавайки по-добро цялостно потребителско изживяване за своите клиенти.

ВИЕ ПРИТЕЖАВАТЕ ПРОДУКТА, ВИЕ ЗАДАВАТЕ КРИТЕРИИТЕ

Това може би е най-добрата причина да инвестирате в проектиране и разработка на софтуер. Вие имате пълен контрол върху използването и бъдещето на създадения продукт. Той може перфектно да се приведе в съответствие с Вашата визия и бизнес интереси. Такъв продукт ще ви е от полза не само сега, но и с години напред. Това означава също, че Вие диктувате, как изглежда крайният продукт и дали искате да надграждате върху него с развитието на нови инструменти, опции и функционалности.

ПОВИШЕНА СИГУРНОСТ

Когато инвестирате в разработка на персонализиран софтуер, инвестирате в по-добра сигурност за Вашия продукт. Тъй като контролирате цялостната разработка на софтуера, ще знаете, че са взети правилните мерки за сигурност.

ПОДОБРЕНА БИЗНЕС ИНТЕГРАЦИЯ

Разработката на софтуер по избор може да Ви помогне да интегрирате няколко бизнес системи в едно приложение. Това повишава ефективността и да се елиминира времето, прекарано в опит да се използват различни софтуерни продукти, които не отговарят на нуждите на Вашия бизнес. Вместо Вие да променяте утвърдените бизнес процеси и да ги адаптирате към закупен софтуер, ще изградите индивидуален софтуер съотвестващ на вашите  уникални процеси. Това ще ви доближи до постигане на бизнес целите.

ПОДДРЪЖКА

Персонализираните софтуерни продукти имат екип за техническа поддръжка, който напълно разбира процеса на проектиране и разработка на продукта. Те могат да помогнат при всякакви проблеми или актуализации, които имате, както и да дават и допълват идеи за подобрение.

Софтуерът по поръчка е точно това решение, което всеки един находчив бизнес би предпочел: продукт, който е напълно адаптиран към целите и нуждите на компанията. Персонализираното проектиране и разработка на софтуер е правилният път за Вас, когато никой стандартен софтуер не отговаря точно на текущите Ви бизнес процеси. Той ще се справи с ежедневните Ви бизнес проблеми и ще се впише във Вашите специфични нужди.

Ако мислите да наемете компания за разработка на софтуер, знаем, че процесът не е лесен. Ето защо приложихме подробно ръководство за разработка на софтуер, което може да Ви помогне в процеса на вземане на решения. От наша страна можем да Ви обещаем перфектна работа, изработка на спецификация, спазване на срокове, разбиране и прецизност (pixel perfect)!

Свържете се с нас за да обсъдим как можем да разработим за вас софтуер, с който да постигнете вашите цели и да изграждате нови такива!