Какво е CRM и защо е по-добре да се използва персонализиран CRM?

Какво е CRM и защо е по-добре да се използва персонализиран CRM?

CRM от английски означава Управление на Взаимоотношенията с Клиентите (Customer Relationship Management). Това е едновременно стратегия и набор от технологии, които фирмите използват за управление и анализ на взаимодействията със своите настоящи и бъдещи потенциални клиенти. Основната цел на CRM системата е да подобри задържането на клиентите, да повиши тяхната удовлетвореност и да стимулира ръста на продажбите, като осигури цялостен поглед върху данните за клиентите и рационализира процесите, свързани с тях. По този начин, CRM системите се превръщат в неизменен помощник в битката за изграждане на клиентска лоялност и ангажираност.

 

Ето кои са основните компоненти на CRM:

Интуитивен и лесен за използване интерфейс: Добрата CRM система се характеризира с интерфейс, който може да се адаптира, за да отговаря на нуждите на различните отдели или екипи на фирмата. Тя позволява ограничаването на достъпа на едни или други неизползвани от определена административна роля (отдел) CRM функционалности.

 

Управление на данните: CRM системите съхраняват и организират данни за клиентите, включително информация за контакт, история на покупките, история на комуникацията и предпочитания.

Управление на продажбите: CRM инструментите помагат на екипите по продажби да управляват потенциални клиенти, възможности, дейности по продажбите и да проследяват потока от поръчки.

 

Автоматизация на маркетинга: CRM платформите често включват функции за автоматизация на маркетинга за създаване, изпълнение и проследяване на маркетингови кампании.

Поддръжка на клиенти: CRM системите улесняват поддръжката и обслужването на клиентите, като осигуряват централизирана платформа за проследяване на проблемите и запитванията на клиентите.

Анализ и отчитане: Персонализираният CRM софтуер генерира отчети и анализи за получаване на информация за поведението на клиентите, ефективността на продажбите и други бизнес показатели, които са важни за развиването на бизнеса и бъдещото развитие на фирмите.

 

Интеграция: Много CRM системи могат да се интегрират с други бизнес приложения, като например електронна поща, платформи за електронна търговия, складов или счетоводен софтуер, за да се осигури цялостен поглед върху взаимодействието с клиентите, както и по-добрата свързаност и обновяване на инфромация в реално време.

Сега нека обсъдим защо използването на персонализиран CRM е по-добрият вариант:

Адаптиран към специфичните нужди: CRM решенията по поръчка се изграждат от нулата, за да съответстват 100% на уникалните изисквания и работни процеси на конкретния бизнес. Това гарантира, че CRM е в точно съответствие с вашите бизнес процеси, за разлика от готовите решения, които могат да изискват от вас да адаптирате процесите си към софтуера, а не обратното, и въпреки това тези готови решения да не успеят да отговорят на всички ваши нужди и изисквания.

Възможност за разрастване: Персонализираните CRM системи могат да бъдат проектирани така, че да се разширяват с разрастването на бизнеса ви. Можете да добавяте нови характеристики и функционалности, каквито и когато е необходимо, за да се адаптирате към променящите се изисквания.

 

Интеграция със съществуващи системи: Персонализираните CRM системи могат да бъдат безпроблемно интегрирани със съществуващия ви софтуер и системи (ако те го позволяват), като осигуряват единна екосистема от данни. Това може да рационализира операциите и да подобри ефективността на цялата дейсност на фирмата.

Конкурентно предимство: CRM по поръчка може да ви даде предимство пред вашите конкуренти, като ви позволи да бъдат създадени или имплементирани уникални функции и възможности, които да отличат бизнеса ви на пазара.

Сигурност на данните и съответствие: Персонализираните CRM решения предлагат по-голям контрол върху сигурността на данните и спазването на изискванията, което може да бъде особено важно за фирми, работещи с чувствителна информация за клиентите.

 

Икономическа ефективност: Въпреки че изграждането на персонализиран CRM може да е свързано с по-високи първоначални разходи, в дългосрочен план то със сигурност ще бъде по-рентабилното решение. Готовите CRM системи често се предлагат с периодични лицензионни такси, които могат да се увеличат с течение на времето, както и невъзможност за промяна и адаптация спрямо индивидуалните нужди на даден клиент.

И в заключение, винаги е по-добре да приложите къстъм решение за разработка на CRM софтуер, тъй като то улеснява необходимата промяна чрез автоматизация. Тази автоматизирана система ще позволи на фирмите да въведат ефективни оперативни политики, което ще им осигури по-голям контрол върху бизнеса.