Какво е CMS и защо е по-добре да се използва персонализиран CMS?

Какво е CMS и защо е по-добре да се използва персонализиран CMS?

CMS е съкращение от Система за управление на съдържанието (Content Management System). Това е вид приложен софтуер или набор от свързани програми, които позволяват на потребителите да създават, управляват и променят цифрово съдържание, обикновено за уебсайтове, без да са необходими специализирани технически познания. CMS платформите предоставят интуитивен потребителски интерфейс, в който потребителите могат лесно да добавят, редактират и публикуват съдържание, да управляват мултимедийни файлове и да контролират различни аспекти на дизайна и функционалността на своя уебсайт.

Основното предназначение на системите за управление на съдържание е да се управлява информацията в уебсайтове и корпоративни системи. Независимо дали става въпрос за личен блог или корпоративен уебсайт, системата за управление на съдържанието позволява на потребители без познания по HTML и CSS да добавят съдържание. Част от тези системи предоставят само необходимите за обикновения потребител функции по лесен и достъпен начин, а други – възможност за изключително сложна манипулация на данните. Системата може да се използва и за централно хранилище, съдържащо документи, филми, снимки, телефонни номера, научни данни и др. 

 

Съществуват два основни типа CMS:

CMS с отворен код (open-source CMS): Това са CMS платформи, които се разработват и поддържат от група разработчици. Примерите включват WordPress, Joomla, Drupal, OpenCard и други. CMS с отворен код обикновено е безплатна за използване и потребителите не могат да персонализират кода, за да отговаря на всички техни специфични нужди.

CMS по поръчка (custom CMS): Потребителската CMS е система за управление на съдържанието, която е специално изградена и пригодена за изискванията на конкретен уебсайт. За разлика от CMS с отворен код, която има стандартизирана кодова база, обслужваща широк кръг потребители, персонализираната CMS се създава от нулата, с характеристики и функционалности, предназначени да задоволят специфичните нужди на една-единствена организация, фирма, бизнес.

 

Ето и някои от предимствата на персонализираната CMS, които я правят по-добрият избор:

1. Гъвкавост и контрол: Къстъм CMS предлага по-голяма гъвкавост и контрол върху характеристиките и функционалностите на системата. Тя може да бъде променяна и адаптирана спрямо нуждите на клиента, без да бъде ограничавана от вече съществуващи рамки или плъгини. CMS с отворен код винаги има ограничения, които създават затруднение при изпълнението на конкретни персонални изисквания. 

2. Сигурност: Персонализираните CMS системи могат потенциално да предложат по-добра сигурност, именно защото изходният код е уникален, което го прави по-малко податлив на атаки, насочени към известни уязвими места в популярните CMS с отворен код.

 

3. Сложност и разходи: Разработването на CMS по поръчка може да бъде по-скъпо и да отнеме повече време в сравнение със създаването на CMS с отворен код, но във всички случаи е най-доброто решение за дългосрочен план.

4. Умения и експертни познания: Разработването на персонализирани CMS изисква квалифицирани разработчици, които в дълбочина разбират уникалните нужди на бизнеса и могат да ги реализират ефективно. След изработката на къстъм CMS клиентите получават уникален АДМИН панел, както и персонализирано меню, в което има единствено функциите, които са нужни за извършване на съответната задача. По този начин се дава възможност за работа с къстъм CMS на хора с минимални до почти никакви компютърни умения.

В обобщение, къстъм CMS е по-добрият избор, когато организацията има специфични и сложни изисквания, цени по-големия контрол върху функциите и сигурността на своя уебсайт, отделя изключително значение на бързината на зареждане на страниците от сайта, цени също UX/UI и разполага с ресурси за инвестиране в разработването и поддръжката му за по-добри резултати.